Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 46 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 22/04/2016 10:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΟΒΩΚ8-9Τ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη