Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 37 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 22/04/2016 09:56:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΔΣΩΚ8-ΛΟΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη