Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος στην οδό Κ.Μπένη και Βλαχοπούλου (άνωθεν δημοτικού πάρκιγκ).
Ημ/νια: 22/04/2016 07:48:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒ59ΩΚ8-ΡΡΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη