Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 39 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 21/04/2016 14:06:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΡΣΩΚ8-ΔΛ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη