Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος 41 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 21/04/2016 14:29:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΝΤΩΚ8-ΗΡ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη