Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 21/04/2016 13:43:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 74Ζ4ΩΚ8-198

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη