Θέμα: ‘Έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος Ε΄ στην οδό Π.Τσαλδάρη 115
Ημ/νια: 21/04/2016 10:20:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΝΗΩΚ8-ΑΝ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη