Θέμα: ‘Έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος Δ΄ στην οδό Π.Τσαλδάρη 115.
Ημ/νια: 21/04/2016 09:11:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69ΤΘΩΚ8-Λ52

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη