Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 30/03/2016 13:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΟΔΩΚ8-ΘΞ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη