Θέμα: Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων
Ημ/νια: 31/03/2016 16:59:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΙΖΨΩΚ8-Μ6Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη