Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
Ημ/νια: 31/03/2016 18:09:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΠ2ΔΩΚ8-ΡΩΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη