Θέμα: στις τιμές του Δελτίου Τιμών όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
Ημ/νια: 30/03/2016 10:30:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 74ΧΛΩΚ8-9ΙΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη