Θέμα: Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Ξάνθη».
Ημ/νια: 15/03/2016 10:34:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 75ΣΛΩΚ8-3ΕΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη