Θέμα: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των παραβόλων ΚΤΕΟ ,για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και πιστοποιητικών ταχογράφων και έγκριση της σχετικής πρότασης ανάληψης δαπάνης.
Ημ/νια: 11/03/2016 11:05:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛ0ΥΩΚ8-ΣΓΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη