Θέμα: Μερική ανάκληση δέσμευσης της πρότασης ανάληψης 115 και πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.
Ημ/νια: 11/03/2016 10:38:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΦΟ8ΩΚ8-ΛΛΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη