Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου Χορτοκοπτικού Μηχανήματος».
Ημ/νια: 11/03/2016 08:09:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΓ1ΩΚ8-9ΣΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση