Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 11/03/2016 08:26:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΛ5ΩΚ8-ΧΡΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη