Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων
Ημ/νια: 11/03/2016 08:29:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΓΚΘΩΚ8-2Θ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη