Θέμα: Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων
Ημ/νια: 11/03/2016 07:54:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ψ24ΩΚ8-4Ξ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη