Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016».
Ημ/νια: 09/03/2016 19:38:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΩ5ΩΚ8-Ω86

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη