Θέμα: Απόδοση παγίας προκαταβολής
Ημ/νια: 08/03/2016 21:38:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΡΓ74ΩΚ8-ΘΘΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη