Θέμα: Εξέταση του πρακτικού ένστασης του Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων Led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων», τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός νέων όρων του διαγωνισμού.
Ημ/νια: 04/03/2016 13:19:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Λ2ΡΩΚ8-ΧΣΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη