Θέμα: Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 52 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 24/02/2016 08:27:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΣ2ΩΚ8-ΞΣ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη