Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Καραγκοζίδου Δήμητρας στον οικισμό Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 21/12/2015 10:52:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΡΗΩΚ8-Δ5Υ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη