Θέμα: Χορήγηση άδειας υπηρεσιών προσφοράς διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/02
Ημ/νια: 03/12/2015 08:43:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΟΑ8ΩΚ8-2ΝΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη