Θέμα: Χορήγηση άδειας υπηρεσιών προσφοράς διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/02
Ημ/νια: 12/11/2015 08:29:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓ9ΖΩΚ8-ΜΞ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη