Θέμα: Λήψη απόφασης για «χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3037/02».
Ημ/νια: 02/10/2019 08:34:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΥ2ΩΚ8-ΤΝ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής