Θέμα: Επιβολή προστίμου σε υπαίθριο παιδότοπο που λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε κοινόχρηστο χώρο και την απομάκρυνση του εξοπλισμού παιδότοπου από τον κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 της αριθ. 43650/7-6-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2213/8-619/τεύχος Β')
Ημ/νια: 20/08/2019 11:54:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΑΤΩΚ8-Χ66

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη