Θέμα: Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3037/02
Ημ/νια: 03/09/2018 10:44:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠ40ΩΚ8-3ΗΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη