Θέμα: Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος.
Ημ/νια: 07/03/2018 08:11:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΖΖΩΚ8-ΝΟ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής