Θέμα: Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ημ/νια: 18/12/2017 10:06:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΛΓΩΚ8-613

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής