Θέμα: Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 08/11/2017 08:21:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΥΓΩΚ8-ΞΙ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής