Θέμα: Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε.» , που βρίσκεται στη οδό Βασ. Σοφίας 7Α στην Ξάνθη
Ημ/νια: 31/10/2017 10:16:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣΛΟΩΚ8-ΟΘΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής