Θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αριθμ. 48/2017 προγενέστερης απόφασης της ΕΠΖ
Ημ/νια: 29/06/2017 13:41:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7ΩΖΩΚ8-8ΙΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη