Θέμα: Κατάργηση της αριθ.3/2011 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Ημ/νια: 28/06/2017 10:00:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒ7ΚΩΚ8-ΠΩ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη