Θέμα: Μη ανάκληση της αρ.635/16-2-1999 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 09/05/2017 13:53:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΑΘΩΚ8-0ΟΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη