Θέμα: Ανανέωση ή μη αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών λόγω καταληκτικής προθεσμίας εξέτασης σχετικών αιτημάτων
Ημ/νια: 21/04/2017 09:10:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Δ74ΩΚ8-96Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη