Θέμα: Κατάργηση της αρ.690/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών λόγω διακοπής δραστηριότητας
Ημ/νια: 09/12/2016 09:13:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΟΨΩΚ8-89Ζ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη