Θέμα: Αμοιβαία αλλαγή θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
Ημ/νια: 27/10/2016 14:30:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΟΒΩΚ8-ΩΧ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη