Θέμα: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη χορήγησης νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς στο Δήμο Ξάνθης
Ημ/νια: 11/10/2016 13:45:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΕΖ7ΩΚ8-ΜΣΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη