Θέμα: Κατάργηση της αριθ.592/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών λόγω διακοπής δραστηριότητας και παραίτησης
Ημ/νια: 11/10/2016 13:27:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΚΟΩΚ8-ΥΨΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη