Θέμα: Κατάργηση της αριθ.174/2006 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου λόγω διακοπής δραστηριότητας και παραίτησης
Ημ/νια: 05/08/2016 11:40:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Θ3ΗΩΚ8-ΣΞΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη