Θέμα: Μη αφαίρεση της αρ.599/2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 21/06/2016 12:35:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨ69ΩΚ8-9Λ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη