Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια Κέντρα (που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη) στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης
Ημ/νια: 13/06/2016 13:52:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΠΝΩΚ8-ΕΙ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη