Θέμα: Κατάργηση της αριθ.521/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών λόγω παραίτησης και διακοπής εργασιών
Ημ/νια: 21/04/2016 10:53:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΩΓΤΩΚ8-ΡΣΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη