Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/9/14 ΕΩΣ 31/12/14 - ΞΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νια: 06/10/2015 11:11:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΝ4ΡΩΚ8-ΓΜ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής