Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 29/03/2011 14:11:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΚ8-4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής