Θέμα: Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα που λειτουργεί στο κτίριο επί της οδού Ανατολικής Θράκης αρ. 1 στην Ξάνθη, με αρ. φακέλου Φ18.52
Ημ/νια: 04/12/2015 08:38:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΟΨΤΩΚ8-ΖΤΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη