Θέμα: Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα που λειτουργεί στο κτίριο επί της οδού Κ. Βάρναλη αρ. 18 & Ανωνύμου γωνία στην Ξάνθη, με αρ. φακέλου Φ18.904
Ημ/νια: 03/12/2015 11:27:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΛΦΩΚ8-Σ7Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη