Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ με θέμα:«Εκσκαφή οδοστρώματος και πεζοδρομίου που αφορά την διασύνδεση των Υ/Σ Β2-3 και Β2-5 κατά μήκος των οδών Μιαούλη και Αίμου μήκος 569μ.» (ΔΕΔΔΗΕ)
Ημ/νια: 18/05/2020 13:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΘΠΩΚ8-3ΨΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών